Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Ekonomi
  4. Budget

Huvudnavigering:

Kalmar kommuns budget

– En ekonomisk planering

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

I juni varje år fördelar kommunfullmäktige uppdrag och resurser till de olika verksamheterna. Därefter tar de olika nämndernas arbete vid. Senast i november året före budgetåret ska nämndernas internbudgetar vara klara.

Sidan granskad 2017-05-12

Urban Sparre

Ekonomichef
Kommunledningskontoret/Ekonomi
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 01 00
Fax: 0480-45 01 20
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.