Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Svenskt Näringsliv gör varje år en mätning av det lokala företagsklimatet. Kommunrankingen 2014 visar att Kalmar kommun backat 9 placeringar i jämförelse med förra året. Det gäller alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv.

Kalmar kommun ligger nu på plats 149 (140) vilket betyder att vi har en bit kvar för att nå vårt mål att vara bland de 100 bästa. Det gäller alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv. - Vi arbetar medvetet vidare för att nå en plats bland de 100 bästa kommunerna i Sverige, berättar Thomas Davidsson, Näringslivschef i Kalmar kommun.

”I årets mätning är det glädjande att se att "Vägnät, tåg-  och flyg visar på förbättrat resultat. Där klättrade vi 34 placeringar. Med en placering på 224  rankingen går det dock inte att slå sig till ro. En utvidgad arbetsmarkandregion kräver bättre kommunikationer och därför jobbar vi fortsatt för att restiderna ska kortas, berättar Thomas Davidsson. Kommunikationsmöjligheter med flyg till och från Kalmar börjar däremot kännas riktigt bra, fortsätter Thomas.

Det känns också riktigt bra att ”Skolans attityder till företagande" stigit sedan förra undersökningen. Inom detta område klättrade vi 28 placeringar.

Vår målsättning

Kalmar kommuns målsättning är att ligga bland de 100 bästa kommunerna. Det gäller det alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv. Ledord i kommunens fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat kommer vara engagemang, respekt och servicekänsla.

Rapporten i sin helhet hittar du vid Mer information i högerkolumnen.

Sidan granskad 2015-05-13

Thomas Davidsson

Näringslivschef
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 61
Fax: 0480-45 00 63
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Kiss- och bajsveckor på reningsverket
  • Vill ni bli familjehem?
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.