Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Kalmar kommun har haft ett tydligt mål att bli topp 100 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Och nu är vi där. I år klättrar kommunen 28 platser till plats 83. Långsiktigt arbete mot tydliga mål ger resultat. Vi är glada men aldrig nöjda, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) i en kommentar.

Årets resultatet är frukten av långsiktighet och ett kvitto på att medarbetare inom hela kommunen gör ett bra jobb i mötet med företagarna. Kommunen gör cirka 100 företagsbesök om året och får på så vis förstahandsinformation om vad som är viktigt för företagen i regionen.

- Dialog är ofta nyckeln oavsett om det är ris eller ros som lyfts i samtalet. Våra TOP 100-möten med dryga 100 företagare vid varje tillfälle är också en bra plattform för utveckling, berättar näringslivschef Thomas Davidsson.

I årets enkätundersökning höjde kommunen sina betyg i tillämpning av lagar och regler, i upphandling, i konkurrens från kommunens verksamheter med de privata företagen samt i tillgång till kompetens och tele och IT-nät. Men det stannar inte där. Inom området kommunanställdas attityder till företagande har Kalmar stigit med 23 placeringar och inom området medias attityder till företagande har Kalmar klättrat hela 47 placeringar.

- Att klättra ytterligare kräver att vi fortsatt jobbar brett och tillsammans över förvaltnings- och bolagsgränser. Vi vet att ett gott näringslivsklimat kräver andra värden så som bostäder, ett rikt fritidsliv, god infrastruktur och ett bra arbete inom barnomsorg och skola, menar Thomas Davidsson.

För att åstadkomma detta arbete har kommunen påbörjat en näringslivsutbildning i SKL:s regi. Förenkla - helt enkelt heter utbildningen som syftar till att förenkla och stärka relationen till företagarna. I skolbänken sitter chefer, medarbetare och politiker.

- Målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet, ge deltagarna en större förståelse för företagens behov och att skapa ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Vår förhoppning är att ta ytterligare steg mot ett bättre företagsklimat i Kalmar, avslutar Thomas Davidsson.

Sidan granskad 2016-12-27

Thomas Davidsson

Näringslivschef
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 61
Fax: 0480-45 00 63
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.