Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Svenskt Näringsliv gör varje år en mätning av det lokala företagsklimatet. Kommunrankingen 2013 visar att Kalmar kommun backat 23 placeringar i jämförelse med förra året. Det gäller alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv.

Kalmar kommun ligger nu på plats 140 ( 117) vilket betyder att vi har en bit kvar för att nå vårt mål att vara bland de 100 bästa. Det gäller alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv. - Vi arbetar medvetet vidare för att nå en plats bland de 100 bästa kommunerna i Sverige, berättar Thomas Davidsson, Näringsliv- och arbetsmarknadschef i Kalmar kommun.

”I årets mätning är det glädjande att se att "Service till företag”, som vi satt som en viktig parameter i vårt dagliga arbete, visar på förbättrat resultat. Där klättrade vi 25 placeringar vilket betyder att Kalmar placerade sig på plats 92.

Det känns också riktigt bra att ”Tillgång på kompetens” stigit kraftigt sedan förra undersökningen. Inom detta område klättrade vi hela 73 placeringar vilket gav oss plats 51. Kompetens är en av kärnfrågorna för regionens utveckling och alltså oerhört viktig.

Kompetensfrågan hänger också mycket samman med en annan lika viktig fråga för regionen, nämligen vägnät, tåg- och flyg. Med en placering på 258 i rankingen går det inte att slå sig till ro. En utvidgad arbetsmarkandregion kräver bättre kommunikationer och därför jobbar vi fortsatt för att restiderna ska kortas, berättar Thomas Davidsson.

Kommunikationsmöjligheter med flyg till och från Kalmar börjar däremot kännas riktigt bra. Inte minst med tanke på att det med start i september 2013, kommer att gå flyg till och från den tyska metropolen Berlin. Kalmar Öland Airport har ju sedan tidigare även bra reguljärflyg till Stockholm varifrån man enkelt tar sig vidare till flera destinationer både nationellt och internationellt”. - Även charterflyget till flera populära destinationer känns spännande, avslutar Thomas.

Ranking 2013 baseras på enkätsvar från hösten 2012.

Vår målsättning

Kalmar kommuns målsättning är att ligga bland de 100 bästa kommunerna. Det gäller det alltså att ha fortsatt starkt fokus på vårt näringsliv. Ledord i kommunens fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat kommer vara engagemang, respekt och servicekänsla.

Rapporten i sin helhet hittar du vid Mer information i högerkolumnen.

Sidan granskad 2014-03-21

Thomas Davidsson

Näringsliv- och arbetsmarknadschef
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 61
Fax: 0480-45 00 63
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Ny detaljplan för Ölandshamnen
  • E-tjänst - Söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.