Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Kalmar kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Kalmars utveckling.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Du kan lämna förslag kring allt som rör kommunal verksamhet men du får inte ta upp olika ämnen i samma medborgarförslag. Då måste du istället skriva mer än ett förslag.

Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget måste vara skriftligt och undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Förutom namn måste även adress och telefonnummer framgå. Medborgarförslaget lämnas till kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet i stadshuset eller skickas till:

Kommunledningskontoret
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar

Förslaget märks med ”Medborgarförslag”.

Det går även bra att scanna in sitt undertecknade medborgarförslag och skicka det via e-post till Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun..

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Kansli- och omvärldsenheten ger berörd nämnd i uppdrag att utreda förslaget.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Enligt kommunallagen ska ditt medborgarförslag besvaras inom ett år. Vi strävar dock efter att ditt förslag ska behandlas inom tre månader.

Möjlighet att presentera ditt medborgarförslag

 Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

 

 

Sidan granskad 2016-10-24

Yvonne Jenssen

Administratör
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Tel: 0480-45 00 41
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.