Tyck till

Stäng
Avbryt

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kontaktcenter öppet
måndag-torsdag 07:30-17:00,
fredag 07:30-16:00


Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen har också möjlighet att lämna medborgarförslag. Dessa hanteras alltid av våra förtroendevalda i berörd nämnd och eventuellt även av kommunfullmäktige till skillnad från Tyck till. Läs mer här

Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Organisation

Kalmar kommuns organisation

En kommuns organisation kan se lite olika ut. Gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning. Kort uttryckt kan man säga att kommunfullmäktige är vår riksdag och kommunstyrelsen vår regering. För kommunens olika verksamhetsområden finns sedan en facknämnd som styr över en förvaltning. De olika förvaltningarna utför de beslut som politikerna tar. I vår kommun har vi delat upp det såhär:

Kommunfullmäktige
har det övergripande ansvaret för Kalmar kommuns verksamhet

Nämnd: Kommunstyrelsen, överförmyndarnämnd och valnämnd
Förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltning: Samhällsbyggnadskontoret

Nämnd: Servicenämnden
Förvaltning: Serviceförvaltningen

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen

Nämnd: Barn- och ungdomsnämnden
Förvaltning: Barn och ungdomsförvaltningen

Nämnd: Omsorgsnämnden och kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Nämnd: Socialnämnden
Förvaltning: Socialförvaltningen

Nämnd: Södermöre kommundelsnämnd
Förvaltning: Södermöre kommundel

Sidan granskad 2013-09-10

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Ny detaljplan för Ölandshamnen
  • E-tjänst - Söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.