Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommunens nämnder och styrelser. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Pensionärsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Följande övergripande mål ska vara vägledande. Äldre ska:

  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg
  • ha tillgång till förebyggande friskvård

Johan Persson (S), ordförande
Kennert Artebrant, 1:e vice ordförande
Sven-Erik Karlsson, 2:e vice ordförande

Lokalt pensionärsråd i Södermöre kommundel

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för Södermöre kommundelsnämnd. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Pensionärsrådets intressebevakning ska vara nämndövergripande. Verksamhetsområden som särskilt bör bevakas är vård, omsorg och service inom äldre- och handikappomsorgen, bostadsfrågor, kommunikationer, kultur och fritid.

Rådet består av representanter för Södermöre kommundelsnämnd samt lokala pensionärsorganisationer.

Pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.
 
Elisabeth Gustavsson, ordf. (S)
Christopher Dywik, vice ordf. (KD)
 
Sekreterare i Lokalt pensionärsråd i Södermöre kommundel är Hanna Ivarsson 

Sidan granskad 2016-10-25

Pensionärsråd

Johan Persson (S)
Kommunalråd
Ö Sjögatan 18
Tel: 0480-45 00 21
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Kennert Artebrant
1:e vice ordförande
Sven-Erik Karlsson

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.