Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och styrelser och handikapporganisationerna. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” anger inriktningen:

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder
  • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder  förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Dzenita Abaza  (S), ordförande
Linnea Kroon, 1:e vice ordförande
Krister Ekström, 2:e vice ordförande

 

 

Sidan granskad 2015-08-17

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Kiss- och bajsveckor på reningsverket
  • Vill ni bli familjehem?
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.