LSS-rådet

Kommentera sidans innehåll

Fält markerade med * måste fyllas i.

LSS-rådet är ett forum för samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för personer tillhörande personkretsen LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och representanter för kommunala organ som har ansvar för insatser enligt LSS.

LSS-rådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. En viktig uppgift för rådet är att öka kunskapen och medvetandet om de funktionshinder och de behov av insatser som personer tillhörande personkretsen har.

Roger Holmberg (S) ordförande

Lisa Jalmander (M) vice ordförande

Sidan granskad 2016-09-27

Roger Holmberg (S)

Ordförande Socialnämnden
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.