Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Tillgänglighet

Kalmar - en stad tillgänglig för alla

Kommentera sidans innehåll

Fält markerade med * måste fyllas i.

Alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

De nationella målen och inriktningen för handikappolitiken fastställdes år 2000 av riksdagen (Regeringens proposition 1999/2000:79 "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken"). FN:s standardregler från 1993 för att ge människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet har varit vägledande. I Kalmar kommun fastställdes ett handikappolitiskt program 2006.

Nationella mål:

 • En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 • Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.
 • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Arbetet ska särskilt inriktas på

 • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.

 • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.
 • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Hela samhället berörs. Förbättringar för personer med funktionsnedsättning ska komma in i all planering på central, regional och lokal nivå.

Sidan granskad 2015-08-12

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Kiss- och bajsveckor på reningsverket
 • Vill ni bli familjehem?
 • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.