Kalmar internationella miljöpris


Kalmars miljöpris vill uppmärksamma insatser som förbättrar miljön i och runt Östersjön. Priset delas ut i samband med Hansedagarna som varje år hålls i någon stad som är medlem i den moderna Hansan. Härnäst delas priset ut under Hansedagarna i Lübeck, Tyskland den 22-25 maj 2014.

Priset på 50 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön.

Priset delas ut i samverkan mellan Kalmar kommun och fyra företag som representerar områdena: hållbar utveckling, samhällsplanering, energi, transport  och miljöteknik. Sponsorföretagens namn är:  Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar  Energi AB,  Kalmar Airport AB och Läckeby Water AB. En jury utsedd av Kommunstyrelsen i Kalmar kommer varje år att utse en pristagare som bidragit med förbättringar inom kriterierna för priset.

Kriterier

Senaste ansökningsdag är 25 april 2014.
Priset kan delas ut till personer, företag eller organisationer som bidragit genom:

  • innovativa lösningar som visat hållbara förbättringar av miljön i och runt Östersjön
  • förbättringar av förvaltningen och utnyttjandet av Östersjöns gemensamma resurser och därmed uppnått en bättre miljö, t.ex. genom internationell samverkan eller kunskapsutbyte
  • strategier och praktiska lösningar som ökat allmänhetens medvetenhet och kunskaper om hur alla kan bidra till förbättringar av Östersjöns miljö 

Sidan granskad 2014-03-17

Kalmar Internationella Miljöpris

Kommunledningskontoret

Kontaktperson

Anders Almqvist
Kommunledningskontoret
Kansli- och omvärldsenheten
Tel:      +46 480 45 00 94
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.