Kalmar internationella miljöpris


Kalmars miljöpris vill uppmärksamma insatser som förbättrar miljön i och runt Östersjön. Priset delas ut i samband med Hansedagarna som varje år hålls i någon stad som är medlem i den moderna Hansan. 

Priset på 50 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön.

Priset delas ut i samverkan mellan Kalmar kommun och fyra företag som representerar områdena: hållbar utveckling, samhällsplanering, energi, transport  och miljöteknik. Sponsorföretagens namn är:  Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar  Energi AB,  Kalmar Airport AB och Läckeby Water AB.

2014 konstaterade urvalskommittén att inget av bidragen fullt ut uppfyllde villkoren för Kalmars internationella miljöpris. Juryn beslutade därför att inte dela ut priset till någon av de fyra sökande organisationerna.

Sidan granskad 2014-10-20

Kalmar Internationella Miljöpris

Kommunledningskontoret

Kontaktperson

Anders Almqvist
Kommunledningskontoret
Kansli- och omvärldsenheten
Tel:      +46 480 45 00 94
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.