Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Internationellt arbete
  4. Kalmars vänorter

Våra vänorter

Syftet med att ingå ett vänortsavtal med en stad i ett annat land är att tillsammans med denna stad hitta vägar till en bättre verksamhet för kommunens innevånare. Det kan gälla att lösa problem för att nå de mål kommunen vill prioritera. Oftast består samarbetet i att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Avtalet kan omfatta en eller flera kommunala verksamheter.

I några fall har ett vänortsavtal tecknats för att ge stöd åt den svenska biståndspolitiken, t ex genom att bekämpa fattigdom eller stödja en internationell demokratisk utveckling. I dessa fall står staten genom Sida för alla kostnader. Ofta innebär också ett vänortsförhållande att näringslivet och universitetet i Kalmar involveras i samarbetet.

De flesta av kommunens förvaltningar och bolag har genom åren medverkat i olika projekt med våra vänorter.

Sidan granskad 2015-04-24

Margita Ivholm

Administratör
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 95
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Anders Almqvist

Strateg EU/internationella frågor
Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 94
Mobil: 070-373 13 14
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.