Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Barn och utbildning
 4. Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområde.

Omfattning

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt:

 • Alla folkbokförda barn 0-19 år i Kalmar kommun
 • Elever inskrivna i Kalmarsunds gymnasieförbund som inte ingår i gruppen folkbokförda 0-19 år
 • Familjehemsplacerade samt övriga omsorgstagare som inte ingår i gruppen folkbokförda 0-19 år

Med heltid avses skoltid, fritid samt ferier.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid:

 • Elever i vuxenutbildning
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Personer i daglig verksamhet, arbetsträning, praktik m m (oavsett ersättningsform) inklusive personer som arbetsprövar innan ansökan till utbildning
 • Personer som utför frivilligarbete

Skadeanmälan till Protector:

Skadeanmälningsblankett finns på Protectors hemsida eller i menyn till höger under Mer information. Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original alternativt mailas scannad till:

Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Tfn: 08-410 637 00 Närmare omfattning framgår av försäkringsbeskedet, som du hittar i menyn till höger under Mer information.

Sidan granskad 2017-03-09

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.