Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Räddningstjänst

Kalmar Brandkår stänger aldrig

På brandstationen på Kvarnholmen finns alltid personal som är beredd att rycka ut. Förutom heltidsstyrkan i centrala Kalmar finns deltidsstyrkor i Rockneby, Voxtorp och Påryd/Tvärskog.

Personal och fordon vid Kalmar Brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckorna i samhället. Vi ska även förbereda och genomföra räddningsuppdrag på ett effektivt sätt.

Det finns totalt 20 personer i beredskap dygnet runt, som rycker ut när larmet går. Men framförallt arbetar brandkåren förebyggande. De genomför tillsyn ur brandskyddsynpunkt, granskning av bygglovsansökningar, tillståndsgivning för heta arbeten i så kallade förbudsområden, information om sotning, brandskyddskontroll och rådgivning.

Brandkåren har också en stor utbildningsverksamhet. De utbildar i bland annat brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärt-lungräddning (HLR). De håller också utbildning åt bl.a. sjöbefälsskolan och internutbildar Brandkårens egen personal.

Sidan granskad 2016-04-21

Brandkår

Expedition
Kaggensgatan 39
Box 150, 391 21 Kalmar
Tel: 0480-45 75 10
Fax: 0480-45 75 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Vakthavande styrkeledare
Tel: 0480-45 75 33

 


  • Ny adress till Kunskapsnavet, Invandrarservice och delar av arbetsmarknadsenheten
  • Vattensmart
  • E-tjänst kartutdrag

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.