Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Fritid och kultur
 4. Föreningsservice
 5. Affischering av evenemang

Affischering av evenemang

I Kalmar finns det flera olika alternativ att marknadsföra sitt evenemang.

Affischeringstavlor

Runt om i Kalmar kommun finns ett antal affischeringstavlor, med olika utseende. Följande regler gäller på dem:

 • Endast affischering rörande evenemang 
 • Evenemangen ska vara av tillfällig karaktär och alltså inte ha en varaktighet över en hel säsong
 • Evenemangen får inte vara av kränkande karaktär
 • Ej affischering rörande säljevent
 • Max A3-storlek
 • Max en affisch per evenemang och sida. På de runda affischeringspelarna gäller max två affischer per evenemang
 • Ej tillåtet att affischera över annan aktuell affisch som satts upp enligt reglerna ovan.

Affischering utanför dessa ytor betraktas som skadegörelse och kan bli föremål för polisanmälan. Affischeringstavlorna rensas regelbundet.

Trottoarpratare

För "trottoarpratare" och liknande söks tillstånd direkt hos Polisen i Kalmar län.  Se Polisens hemsida (Sök via Service - Blanketter - Ansökan tillstånd ordningslagen). Polisen tar ut en avgift för tillståndet. Ansök om tillstånd i god tid.

Trottoarpratare ska användas sparsamt och hänsynsfullt. Placeras de ut på ett tanklöst sätt orsakar de framkomlighetsproblem. Detta drabbar inte enbart färdtjänst och varutransporter, utan alla stadens invånare och främst de som är synskadade.

 • Trottoarpratare kräver alltid polistillstånd
 • För att inte orsaka problem eller störa stadsbilden ska trottoarpratarna placeras dikt mot den egna butiksfasaden där verksamheten bedrivs
 • Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på och trottoarprataren får inte ha utstickande delar.
 • Trottoarpratarens yttermått: Bredd max 0,6 meter och höjd max 1,0 meter

Det är viktigt att trottoarpratarna underhålls och placeras på ett "städat" sätt. Det är en fördel om de utformas på ett sätt som knyter an till butikens stil och färger. Trottoarpratarna utnyttjas nästan som permanenta anordningar och måste därför vara lika välgjorda som butikens övriga skyltar. 

Sidan granskad 2017-02-03

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.