Fritidsgårdar

Välkommen hit!

Fritidsgården är en unik mötesplats där alla ungdomar kan träffas i en trygg och drogfri miljö. Personalen på fritidsgården är utbildade fritidsledare. Fritidsledarens uppgift är att ta tillvara på och främja ungdomars förutsättningar, kreativitet, behov och personliga intresse, både i grupp och enskilt. Vi vill ge möjlighet för ungdomar att utveckla en positiv livsstil. Fritidsgården är till för dig som börjat årskurs sex och upp till arton års ålder. Till fritidsgården kan du bland annat komma och fika, spela spel, TV-spel, biljard, pingis, prata med oss och dina kompisar och vara med på en massa roliga aktiviteter. Fritidsgården är också en arena där ungdomar kan få prova nya aktiviteter, få kulturupplevelser och ägna sig åt eget skapande. Varje termin planeras det resor av olika slag.

På fritidsgården finns det alla möjligheter att komma med förslag på aktiviteter. Det är bara besökarnas vilja och fantasi som sätter gränserna. Tänk på att det är just du som skapar din gård!

Sidan granskad 2014-12-08

  • Motionsspår och vandringsleder
  • Boka sporthall online

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.