Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Familjecentrum
  5. Socialtjänst på familjecentrum

Socialtjänst på familjecentrum

Socialsekreteraren på familjecentrum arbetar helt utan myndighetsutövning och ingen dokumentation förekommer.

Socialsekreteraren jobbar också med

  • förebyggande arbete, råd och stöd i sociala frågor
  • telefonrådgivning, samtal på familjecentrum eller hembesök
  • konsulterande roll gentemot övriga professioner på familjecentrum

 

Sidan granskad 2016-09-27

Familjecentrum

Socialförvaltningen
Box 834, 391 28 Kalmar

Socialtjänstens kontaktperson för Norrliden och centrala Kalmar. Katarina Göterfelt tel: 0480-45 08 79 Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Smedby och Södermöre Charlotte Holtti tel: 0480-45 08 82 Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 

 

 


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.