Barnahus i södra Kalmar län

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda, Nybro och Torsås samt Landstinget i Kalmar län, Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kalmar län.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0 till och med 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relationer, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott.

Socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. Syftet är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö skall vara i centrum för utredningsprocessen.

På Barnahus erbjuds

  • rådgivning/konsultation
  • samråd
  • samordning av insatser
  • risk- och skyddsbedömning
  • brottsutredning
  • läkarundersökning
  • krisbearbetning
  • kompetensutveckling
  • ökat samarbete/samsyn

Kontakta Barnahus

På Barnahus arbetar två socialsekreterare och en enhetschef i nära samarbete med polis, åklagare, socialtjänst och landstinget.

Kontakt med Barnahus sker via socialtjänsten eller polisen. Föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Skolor, sjukvård och andra myndigheter kan vända sig till Barnahus för rådgivning.

Sidan granskad 2016-12-02

Barnahus

Besöksadress: Smålandsgatan 28
Socialförvaltningen, Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 11 90
Fax: 0480-45 11 91

Elisabet Oskarsson, enhetschef, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Pernilla Andersson, socialsekreterare, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Magdalena Elmersson, socialsekreterare, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.