Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Kommentera sidans innehåll

Fält markerade med * måste fyllas i.

Borgerlig vigsel är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Kalmar rådhus (annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren).

Förrättning av borgerlig vigsel i rådhuset är kostnadsfri.

Länsstyrelsen är den instans som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Obs! Vi har förändrat tillgängligheten för borgelig vigsel. För att se vilka datum, tider  och vigselförrättare som finns tillgängliga får du öppna dokumentet "vigselschema" som finns under rutan "mer information" till höger.

Om Ni har särskilda önskemål kring er vigselceremoni bör Ni kontakta Er vigselförrättare i förväg. Beträffande detaljer såsom ring, blommor, gäster, fotografering och klädsel ordnas och bestäms det helt av brudparet.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis.

För de som önskar lägger vi in bild och information på vår hemsida.  

Hur gör man när man vill gifta sig borgerligt?

  • Kontakta ert lokala skattekontor och be att få Ansökan om hindersprövning samt Anmälan makars efternamn. Dessa ansökningar ska undertecknas och återsändas till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2002, 205 76 Malmö varpå ni efter ca 4-6 veckor automatiskt får hemskickat Intyg vigsel och Intyg hindersprövning. Intygen har en giltighetstid på 4 månader. Det går också att ladda ner ovanstående ansökningsblanketter på Skatteverkets hemsida
  • Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och adress på ett separat papper
  • Dessa originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen skall vara oss tillhanda senast en vecka före vigseldatum. 

 

Sidan granskad 2017-03-06

Vigsel tidsbokning

Besöksadress: Östra Sjögatan 16
Postadress: Kalmar kommun, Kommunledningskontoret, Personalenheten, Box 611, 391 26 KALMAR

Kontaktperson: 
Inger Svensson
tel 0480-45 00 70
E-post:   Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.