Huvudnavigering:

Kalmar Biogas AB

Biogasanläggningen i Tegelviken 

På Kalmar Biogasanläggning i Tegelviken bryts avfall från livsmedelsindustri och jordbruk ner anaerobt (utan syre), för att bli till biogas (rågas)  och biogödsel. Detta kallas rötning. Anläggningen har funnits sedan 1998 och ligger på reningsverksområdet. Tillsammans med avloppsreningsverkets slamrötkammare produceras årligen omkring 3 miljoner kubikmeter biogas. Detta är ca 18 GWh och motsvarar ca 1 800 m3 olja.

 

Kalmar Biogas AB sålt till FAMAX

Kalmar kommunbolag AB sålde biogasanläggningen till FAMAX i januari 2013. Bolaget, som också är delägare i  More Biogas Småland AB har tagit över driften. Kontaktuppgifter till höger.

Kalmar Vatten AB fortsätter att driva rötkammaren med avloppsslam och säljer den producerade gasen till FAMAX.


Restprodukter och avloppsslam blir till miljövänligt bränsle

Biogas är ett mycket miljövänligt bränsle, både med avseende på klimatpåverkan och lokala utsläpp av partiklar samt att den produceras lokalt. Den producerade rågasen på Tegelviken innehåller omkring 65% metan och används för värmeproduktion samt uppgraderas till fordonsgas. Fordonsgasen ska minst innehålla 97% metan.  EON köper fordonsgasen av FAMAX och distribuerar den till Kalmars stadsbussdepå, där även ett publikt tankställe återfinns. Biogasen driver bussar, sopbilar och personbilar.  

Biogasbuss
  

  

Sidan granskad 2014-06-25

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Närtrafiken hämtar dig

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.