Äldreguiden 2013

Socialstyrelsen presenterar nya Äldreguiden 2013. Resultaten bygger på uppgifter från kommuner och stadsdelar och innehåller information om hemtjänst och boendeenheter. 

Äldreguiden riktar sig främst till äldre med behov av vård och omsorg och deras anhöriga. Utseendet är också nytt och det ska vara enklare att förstå och hitta information. Äldreguiden speglar förhållandena i oktober 2012. 

Detta visar äldreguiden för Kalmar

I vård- och omsorgsboende har Kalmar en bemanning som ligger på eller strax över riksgenomsnittet för både omsorgspersonal och legitimerad personal. Andelen utbildad omsorgspersonal ligger över rikssnittet. 95 % har lämplig utbildning.

Kontaktman och fast kontakt med vårdpersonal erbjuds alla i vård- och omsorgsboende.

Alla måltider serveras med lämpligt tidsintervall och nattmål kan ges efter önskemål. Kalmar ligger också klart över rikssnittet för andel personer som har aktuell läkemedelsgenomgång (90 %) i boendet.

Äldreguiden visar också att andelen personer som varit delaktiga att upprätta genomförandeplan är bra i särskilt boende (84 %) men andelen i hemtjänst är betydligt lägre (59 %). Målet är att samtliga personer med äldreomsorg har en genomförandeplan så att omsorgen anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål.

I hemtjänsten har alla en kontaktman. Hemtjänsten har också rutiner för att hemtjänstpersonal har regelbundna och schemalagda möten med sjuksköterska.

Från Socialstyrelsens brukarundersökning 2012 redovisas också faktorer som nöjdhet med bemötande, trygghet, maten. I stort ligger Kalmar på rikssnittet i dessa områden.

Äldreguiden finns i sin helhet finns på Socialstyrelsens hemsida, se länk till höger.

Sidan granskad 2014-11-26

Thomas Johansson

Avdelningschef utveckling/kvalitet
Omsorgsförvaltningen
Skeppsbrogatan 55
Box 848, 391 28 Kalmar
Fax: 0480-45 35 25
Direktnummer: 0480-45 35 15
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.