Äldreguiden 2014

Socialstyrelsen presenterar Äldreguiden 2014. Resultaten bygger på uppgifter från kommuner och stadsdelar och innehåller information om hemtjänst och boendeenheter. 

Äldreguiden riktar sig främst till äldre med behov av vård och omsorg och deras anhöriga. Via Socialstyrelsens webbplats kan man ta del av information om olika utförare i Sverige och till en del av innehållet i verksamheten. Genom urval finns tillgång till uppgifter för hemtjänst och vård- och omsorgsboende i Kalmar. Äldreguiden speglar förhållandena i mars 2014. 

Äldreguiden nås via länk under "Mer information" till höger på denna sida.

Sidan granskad 2016-07-25

Thomas Johansson

Avdelningschef utveckling/kvalitet
Omsorgsförvaltningen
Torsåsgatan 1 B
Box 848, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 35 15
Fax: 0480-45 35 25
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.