Resursteam demens

I omsorgsförvaltningen finns resursteam inom demens. Teamet består av sjuksköterskor och  undersköterskor med specialkompetens inom området. Den vanligaste utbildningen för  specialistutbildade undersköterskor är utbildning vid Silviahemmet eller högskoleutbildning motsvarande 60 poäng och för sjuksköterskor specialkompetens inom området..
Undersköterskorna och sjuksköterskorna arbetar i någon av förvaltningens demensenheter och handleder i andra verksamheter när behov uppstår och ska kunna frikopplas med kort varsel. 

Arbetet inriktas främst på stöd och handledning till personalgrupper avseende bemötande av personer med demenssjukdom, men också vissa fortbildnings- och informationsinsatser.
Vid behov ska resursteamet koppla in rehabiliteringsresurser genom att kontakta arbetsterapeut med specialkompetens i kognitiva minneshjälpmedel samt sjukgymnast.
Vid särskilt svåra situationer kan behov finnas av extra stöd utanför teamområdet.
Ett omfattande vårdprogramsarbete pågår också i samverkan med Kalmar läns landsting.

Sidan granskad 2016-08-12

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Johanna Skarsgård

Enhetschef rehab
Omsorgsförvaltningen
Torsåsgatan 1 B
Box 848, 391 28 Kalmar
Fax: 0480-45 35 25
Direktnummer: 0480-45 26 39
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.