Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Näringsliv
 3. Brandskydd
 4. Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor

I lagen om skydd mot olyckor förtydligas det ansvar för brandskyddet man har som ägare och nyttjanderättshavare.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att ha en jämn och hög nivå på brandskyddet i en anläggning behöver tekniken kontrolleras och brandskyddsorganisationen uppdateras regelbundet.  

Att Brandkåren kommer och kontrollerar brandskyddet en gång per år eller i vissa fall vart annat eller vart fjärde år är inte tillräckligt, mycket kan gå sönder och sluta fungera under den tiden. Varje ägare och/eller hyresgäst måste därför regelbundet kontrollera och arbeta systematiskt med sitt brandskydd mellan Brandkårens besök. Det är viktigt att påpeka att det systematiska brandskyddsarbetet i sig kan kräva en dokumentation som finns hos er.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan delas upp i sju steg.

 1. Policy - Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.
 2. Ansvar och organisation - Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Klargör uppgifter och befogenheter.
 3. Utbildning - Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.
 4. Instruktioner och rutiner - Ta fram rutiner och brandskyddsregler, t ex heta arbeten, hantering brandfarlig vara, rökning.
 5. Dokumentation - Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll - För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t ex prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.
 7. Kontroll och uppföljning - För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation följas upp regelbundet.

Du kan ladda ner mallar från Brandkåren

Under Mer information kan du hitta mallar och mer information om hur du kan bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete på din arbetsplats.

Sidan granskad 2014-09-16

Stig Andreasson

Enhetschef brandskydd
Brandskyddsenheten
Kaggensgatan 39
Tel: 0480-45 75 22
Fax: 0480-45 75 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.