Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Näringsliv
  3. Brandskydd
  4. Systematiskt brandskyddsarbete

Du har ansvar för brandskyddet

I lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. I detta ansvar ingår för alla att ha ett skäligt brandskydd.

Vem har ansvaret?

Lagen säger att ansvaret för brandskyddsarbetet ligger hos var och en, både på dig som privatperson och som företagare.

Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du upprätta ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Kravet på systematiskt brandskyddsarbete gäller i princip alla arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Förhindra att brand uppstår

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är det arbete ägaren eller verksamhetsutövaren ska göra för att förhindra att det börjar brinna. Om brand ändå uppstår ska branden minimeras för att ge så små skador som möjligt, eller helst inga alls

Detta kan göras genom att ägare/ nyttjanderättshavare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete genom att t.ex. upprätta en utrymningsstrategi, utbilda personalen och genomföra internkontroll av brandskyddsåtgärderna.

SBA skyddar verksamheten och medarbetarna

SBA innebär att du ska ha gjort allt du kan för att förhindra att det börjar brinna, skydda verksamheten, medarbetare, lokaler och inventarier.

Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyggande brandskydd.

Alla kan bidra till höjd säkerhet

Alla anställda ska veta vilka risker som finns på arbetsplatsen och kunna de skyddsanordningar som finns. På så sätt kan alla vara med och arbeta för en säkrare verksamhet och arbetsmiljö.

Ordning och reda på metodiskt vis

Det systematiska brandskyddsarbetet skapar ordning och reda på dina brandskyddsfrågor. I början krävs det lite mer arbete, men när det är igång blir det enklare.

Med SBA kan du skapa rutiner i brandskyddsarbetet. Det innebär också att du kontrollerar och följer upp ditt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet kan jämföras med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Båda metoderna är lätta och sättet att göra det liknar varandra.

Många verksamheter har redan en skyddsorganisation t.ex. internkontroll av arbetsmiljön. Denna organisation kan mycket väl användas som stomme i den nya organisationen för systematiskt brandskyddsarbete.

SBA i olika nivåer

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete, utan arbetets omfattning och nivå är beroende av bland annat hur verksamheten, byggnaden och organisationen ser ut.

I många fall är det viktigaste att göra klart vem som har ansvar för vad när det gäller brandskyddsarbetet och att beskriva de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

Dokumentera brandskyddsarbetet

Det systematiska brandskyddsarbetet kräver i många fall att brandskyddet dokumenteras. Dels för att hålla koll på sin egen struktur och kontroller men även för att enkelt kunna redovisa arbetet för andra intressenter och myndigheter.

Sidan granskad 2015-06-02

Brandskyddsenheten

Karl-Johan Daleen, enhetschef
Box 150
391 21 Kalmar
Tel: 0480-45 75 30
Fax: 0480-45 75 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Lennart Ericson, brandinspektör
0480-45 75 23
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mattias Andersson, brandingenjör
0480-45 75 25
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Jonas Isaksson, brandinspektör
0480-45 75 24
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Frida Cesar, brandingenjör
0480-45 75 26
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Söka tillståd?
  • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
  • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.