Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Näringsliv
 3. Brandskydd
 4. Skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det krav på att vissa fastighetsägare ska lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till Brandkåren, som en del av den egna kontrollen.

I Statens rädningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) beskrivs vilka som ska lämna in en skriftlig redogörelse. Det är främst byggnader där det bedrivs verksamheter som:

 • Skolverksamhet
 • Vård
 • Hotell
 • Publik verksamhet
 • Industrier
 • Byggnader med kulturhistoriskt värde.

Redogörelsen ska innehålla byggnadens tekniska brandskydd och verksamhetens organisatoriska brandskydd. Den ska även beskriva hur den kontinuerliga egenkontrollen är organiserad. Det åligger byggnadens ägare att lämna in den skriftliga redogörelsen, men nyttjanderättshavaren är skyldig att ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Mer information om vilka byggnader som omfattas av kravet samt blankett för skriftlig redogörelse hittar du under Mer information i högerspalten.

Den skriftliga redogörelsen ligger sedan till grund för planeringen av Brandkårens tillsynsverksamhet.

Sidan granskad 2015-06-02

Brandskyddsenheten

Karl-Johan Daleen, enhetschef
Box 150
391 21 Kalmar
Tel: 0480-45 75 30
Fax: 0480-45 75 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Lennart Ericson, brandinspektör
0480-45 75 23
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mattias Andersson, brandingenjör
0480-45 75 25
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Jonas Isaksson, brandinspektör
0480-45 75 24
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Frida Cesar, brandingenjör
0480-45 75 26
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Söka tillståd?
 • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
 • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.