Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Näringsliv
  3. Kommunikation och transport

Kommunikation och transport

Kommunikationsfrågor är mycket viktiga för ett läns utveckling. I Kalmar län finns alla kommunikationsmöjligheter – via luften, marken eller havet.

Vägnät

Europaväg 22 är såväl länets som hela Sydostregionens pulsåder och förbinder Östersjökusten med Öresunds- respektive Mälardalsregionen. Med riksvägarna i öst-västlig riktning knyts Småland och Västsverige ihop i ett nätverk av vägar. Standardförbättringar är för närvarande aktuella för såväl E22 som riksvägarna 25, 28 och 34.   

Flyg

Kalmar Öland Airport har reguljärflyg till Stockholm eller Berlin. Från Stockolm tar du dig enkelt vidare till flera destinationer både nationellt och internationellt. Från Kalmar finns det även möjlighet att ta sig till flera populära charterdestinationer.

Sjöfart

Kalmar Hamn har stor betydelse för länets industri och handelsutbyte med andra länder.

Järnväg

Med tåg går det att ta sig från Kalmar till Malmö på 3 timmar, till Kastrup på 3,5 timmar och till Stockholm på 4,5 timmar. Det finns direktförbindelser varje dag med Köpenhamn. Järnvägen fungerar även för regional pendling mellan Kalmar och Växjö.

Samverkansparters 

En av kommunens roller är att i samråd med Regionförbundet i Kalmar län, Trafikverket och Länsstyrlelsen i Kalmar län, på olika sätt arbeta för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden.

Sidan granskad 2015-12-28

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Söka tillståd?
  • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
  • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.