Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Näringsliv
  3. Upphandlingar

Upphandlingar

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 500 miljoner per år. Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor och tjänster för kommunens olika verksamheter. Byggenheten genomför upphandlingar av såväl konsulter som byggentreprenörer för kommunens behov av om, till- och nybyggnation.

Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 200 ramavtal som omfattar ett antal områden.

För kommunala bolag, kommunalförbund och förvaltningar som gör upphandlingar i egen regi, fungerar Upphandlingsenheten som resurs i frågor som rör lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingsenheten samordnar ramavtalsupphandlingar med Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner samt hjälper dessa vid övriga upphandlingar. Även länsövergripande upphandlingar utförs från tid till annan.

Våra aktulla upphandlingar

Våra annonserade upphandlingar hittar du i högerkolumnen vid mer information.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under nedan angivna tröskelvärden.

Byggentreprenader 47 758 000 kr
Varor och tjänster  1  910 323 kr

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärden och skall annonseras i EU.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärden och skall annonseras i publik databas.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 534 890 kronor för varor, byggentreprenad och tjänster.

Specifika upphandlingar

Specifika upphandlingar avser enskilda objekt med bestämd leveranstid.

Ramavtal

Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period.

Sidan granskad 2017-01-03

Geer Thörnqvist

Administratör
Serviceförvaltningen
Tel: 0480-45 05 19
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Ida Håkansson

Administratör fastigheter
Serviceförvaltningen
Stortorget 42
Tel: 0480-45 05 03
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.