Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Näringsliv
  3. Upphandlingar
  4. LOV - Valfrihetssystem inom hemtjänsten

LOV - Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Kalmar kommuns valfrihetssystem för hemtjänsten. Kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat att införa valfrihet att välja utförare inom hemtjänsten enligt Lag om valfrihetssystem, LOV.

Omsorgsnämnden bjuder in företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för att utföra biståndsbedömd hemtjänst. Valfrihetsmodellen innebär att personer som beviljats hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med införandet av valfrihetssystemet är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande.

Uppdraget innebär att utförare ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utförare som endast erbjuder att utföra serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan inte bli utförare i kommunens valfrihetssystem.

Kommunens kravspecifikation på utförare finns i förfrågningsunderlaget där ansökningsblankett och samtliga bilagor som reglerar uppdraget finns. Länkar till dessa finns i högerspalten på denna sidan. Alla sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris som bestäms och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utförare ett avtal och utföraren är därefter valbar för omsorgstagaren. 

Välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller privat utförare. Oavsett vem du väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Avgiften betalas till kommunen. De privata företag som arbetar med hemtjänst är godkända utförare av kommunen.

Valet av utförare görs när du fått ditt biståndsbeslut. Du bestämmer själv om du väljer kommunen eller någon privat utförare. Förteckning över utförare finns nedan. Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om du vill byta utförare från kommunen till privat utförare kontaktar du din biståndshandläggare.

Byte av utförare

Du kan närsomhelst bestämma att byta utförare. Du kontaktar då din biståndshandläggare som ordnar med detta. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar för dig. Mer information om aktuella utförare finns hos biståndshandläggaren.

Nattillsyn

Välja utförare gäller för hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar kommunen. Precis som tidigare.

Valbara utförare

  • Hemtjänst – Kalmar kommun (egen regi)
  • HS Service & Support (utförare inom Kalmar tätort)
  • Gertrud Care (utförare i hela kommunen)

Mer information om utförarna finns hos biståndshandläggaren.

Sidan granskad 2016-08-22

Thomas Johansson

Avdelningschef utveckling/kvalitet
Omsorgsförvaltningen
Torsåsgatan 1 B
Box 848, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 35 15
Fax: 0480-45 35 25
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Söka tillståd?
  • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
  • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.