Näringslivsråd för samverkan

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare och Linnéuniversitetet.

Vision

Näringslivsrådet ska genom dialog skapa utveckling för Kalmar i den expansion som sker.

Medverkande i Näringslivsrådet

Rådet består av representanter från näringslivet, representanter från Linnéuniversitetet och tjänstemän från Kalmar kommun.

Från Kalmar kommun medverkar kommundirektör Annette Andersson, näringslivschef Thomas Davidsson och universitetsstrateg Alexandra Petrakou, vilka återkopplar till den politiska ledningen.

Målsättningar

  • En plattform för att utveckla Kalmar.
  • Hitta idéer att realisera i vardagen för att skapa samarbeten kring gemensamma intressen mellan kommunen, näringslivet och universitetet.
  • Skapa bryggor som utvecklar både företagen, Linnéuniversitetet och vår kommun. I detta sammanhang är det viktigt att hitta former för samtal med universitetsledning, utbildning och forskning.
  • Tänka brett så att hela kommunen berörs, men också i mer specifika sammanhang såsom grön näring, landsbygd, för att nämna några områden.
  • Utveckla idéer för rekrytering genom ett tidigt möte mellan studenter och företag.

Ledord i arbetet

Med visionen i sikte är ökad förståelse, samverkan och förändring viktiga ledord i arbetet. Samtalsklimatet ska vara öppet och ärligt.

Formalia

Näringslivsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Sidan granskad 2016-02-12

  • Söka tillståd?
  • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
  • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.