Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Näringsliv
 3. Våra tjänster
 4. Näringslivsråd

Näringslivsråd för samverkan

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare och Linnéuniversitetet.

Vision

Näringslivsrådet ska genom dialog skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv.

Medverkande i Näringslivsrådet

Rådet består av representanter från näringslivet, representant från Linnéuniversitetet, tjänstemän från Kalmar kommun samt kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. Representanterna och kontaktuppgifter till dessa hittar du i högerkolumnen vid Mer information.

Har du synpunkter att lyfta fram i diskussionerna?

Har du som företagare något du vill lyfta fram i diskussionerna? Vänd dig då gärna till någon av representanterna i rådet. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

Målsättningar

 • Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet och här spelar näringslivsrådet en aktiv roll. Representanterna i rådet ska fungera som språkrör för en vidare grupp och har ansvar för vidare dialog och förankring.
 • Företagarna, tjänstemännen och politikerna i kommunen ska ha samma bild av näringslivsklimatet i kommunen. Det handlar bland annat om att informera varandra om behov och insatser.
 • Näringslivsrådet ska bidra till att få bra kontaktytor där många kommer till tals och känner sig delaktiga på olika sätt. Här handlar det bland annat om att få en samsyn och stämma av olika alternativ och möjligheter.
 • Företagen ska få större kunskap om universitetets möjligheter.
 • Samtalsklimatet ska upplevas öppet och ärligt.

Ledord i arbetet

Med visionen i sikte är ökad förståelse, samverkan och förändring viktiga ledord i arbetet.   

Formalia

Möten hålls 1 gång per kvartal. Kommunen är sammankallande och sekreterare.

Sidan granskad 2015-12-28

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Söka tillståd?
 • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
 • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.