Näringslivsråd för samverkan

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringsidkare och Linnéuniversitetet.

Vision

Näringslivsrådet ska genom dialog skapa utveckling för Kalmar i den expansion som sker.

Medverkande i Näringslivsrådet

Rådet består av representanter från näringslivet, Linnéuniversitetet och Kalmar kommun.

Näringslivets representanter är:
Catharina Grundström, Kalmarsund Promotion
Stefan Kulander, Kalmar Fabriks- och Hantverksförening
Hans Frost, Atlas Copco
Marcus Smith, Social View
Niklas Jägerklou, Connect Sydost
Ola Tyrberg, Kalmar Företagsgrupp
Torgny Jubro Kool, Kalmar Företagsgrupp
Stefan Willberg, Företagarna i Kalmar

Linnéstudenterna representeras av: ordförande Victor Lagercrantz.

Linnéuniversitetet representeras av: Rickard Bucksch, avdelningen för externa relationer, och prorektor Peter Aronsson.

Från Kalmar kommun medverkar: kommundirektör Annette Andersson, näringslivschef Thomas Davidsson och universitetsstrateg Alexandra Petrakou, vilka återkopplar till den politiska ledningen.

Målsättningar

  • En plattform för att utveckla Kalmar.
  • Hitta idéer att realisera i vardagen för att skapa samarbeten kring gemensamma intressen mellan kommunen, näringslivet och universitetet.
  • Skapa bryggor som utvecklar både företagen, Linnéuniversitetet och vår kommun. I detta sammanhang är det viktigt att hitta former för samtal med universitetsledning, utbildning och forskning.
  • Tänka brett så att hela kommunen berörs, men också i mer specifika sammanhang såsom grön näring, landsbygd, för att nämna några områden.
  • Utveckla idéer för rekrytering genom ett tidigt möte mellan studenter och företag.

Ledord i arbetet

Med visionen i sikte är ökad förståelse, samverkan och förändring viktiga ledord i arbetet. Samtalsklimatet ska vara öppet och ärligt.

Formalia

Näringslivsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Sidan granskad 2016-09-09

  • Söka tillståd?
  • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
  • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.