Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling och samhällsplanering

Mark och vatten, stad och land. Näringsliv och människor.

Hur ska Kalmar bli en ännu mer framgångsrik plats? Hur ska vi använda mark och vatten? Hur ordnar vi så att stadens och landsbygdens alla funktioner utvecklas så väl som möjligt?

Som plats att bo i, arbeta i, leva i.  En plats där utveckling sker och människor frodas. Ett ställe där livsmål uppnås och drömmar förverkligas.

Allt det där är saker som vi jobbar med inom det arbetsfält som kallas stadsutveckling och samhällsplanering.

Varvsholmen

Kommunen har enligt lag monopol på fysisk planering. Det innebär både en rättighet och ett ansvar.

Vi måste bland annat besluta om var nya hus ska byggas och vilka områden med skog och natur som ska bevaras. Detta för att byggföretag och fastighetsägare ska kunna bygga och möta sina kunders behov av bostäder och lokaler.

Det arbetet gör vi olika former av planer.

Översiktsplaner syftar som namnet antyder till att skapa överblick och helikoptersyn. De ligger till grund för allt annat planarbete.Fördjupade översiktsplaner detaljerar lite ytterligare i de områden där det ansetts nödvändigt.

Allra mest detaljerade är givetvis detaljplanerna. De ligger till grund för bygglov och annat.

Detta är platsen på vår webb där du kan läsa om våra olika planer och projekt som är på gång. Klicka dig vidare bland länkarna till vänster.

 

Sidan granskad 2016-01-04

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.