Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Flytta hit
  3. Flytta till Sverige

Moving to Sweden

Sweden is one of the largest countries in Europe, with great diversity in its nature and climate. Kalmar´s location in southeast Sweden means that it is close to Europe.

 

 Vitsippor

Kalmar is a modern city with a welldeveloped economy, reputable university, active cultural life  for a good quality of life.

Sidan granskad 2014-11-10

Monica Björkegren-Ohlson

Inflyttarlots
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 16
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 64
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.