Rockneby

Bilder och karta Rockneby

Rockneby (18 kilometer från Kalmar) är den befolkningsmässigt största tätorten i den norra kommundelen, eller Norra Möre, som vi kallar området i översiktsplanen. Vid årsskiftet 2012/2013 bodde närmare 2 500 människor i Rockneby med omland.

Service

I Rockneby finns väl utbyggd kommunal och kommersiell service. Här finns förskola, skola (F-6), fritidshem, bibliotek, tandläkarpraktik, kyrka, livsmedelsbutik, bensinstation och café bland annat.

Närmaste hälsocentral, barn- och mödrahälsovård samt folktandvårdsmottagning finns i Lindsdal, söder om Rockneby.

Befolkning

Rockneby har haft en stabil befolkningsutveckling över tiden. Åren 2009-2012 ökade befolkningen med totalt 88 personer (+3,7 procent).

Jämfört med genomsnittet i kommunen har Rockneby högre andel yngre barnfamiljer. Platsen är med andra ord en populär boendemiljö för invånare som befinner sig i början av sin familjebildning. Kommunen planerar för att stödja denna trend, bland annat genom att investera i förskolan, skolan och ett nyligen invigt allaktivitetshus.

Befolkning Rockneby

Kommunikationer

Rockneby är en utmärkt plats att pendla från. Expressbussarna såväl norrut (Mönsterås, Oskars­hamn och Västervik bland annat) som söderut (Kalmar), stannar vid hållplatsen Rockneby E22. Där finns också utmärkta parkeringsplatser för bil för den som behöver ta bilen första sträckan. Annars kör KLT:s landsortsbussar mellan Kalmar och Rockneby in centralt i samhället.

På längre sikt planeras för en pendeltågsstation i Rockneby. Stångådalsbanan (Kalmar-Linköping) går nämligen genom samhället.

Bostäder

Vid den senaste räkningen (2012) fanns totalt 640 bostäder i Rockneby med omland. 85 procent av dessa var småhus.

Kommunen har lediga tomter för villabygge i Rockneby. Främst på ett område i direkt anslutning till skolan och den nybyggda förskolan. Mer information i länken i rutan till höger.

Framtiden som vi ser den

Översiktsplanen (se länk i rutan till höger) behandlar Rockneby på sidorna 60-65. Där framgår bland annat att kommunen tänker sig fortsatt expansion i Rockneby. Vi planerar för ny bostadsbebyggelse i såväl Rockneby samhälle som på den närbelägna Skäggnäshalvön.

Bland annat förbereds för nya bostäder i närheten av det nybyggda allaktivitetshuset samt utmed Revsuddevägen i närheten av trafikplatsen E22. (Se karta på sidan 63 i översiktsplanen).

Översiktsplanen tar också upp behovet av trygghets- och tillgänglighetsåtgärder på Ryssbyvägen som idag går genom samhället. Den tunga trafiken behöver ledas om varför olika förslag till förbifart diskuteras.

Vidare talar översiktsplanen om behovet att förbättra cykelvägarna Rockneby-Skäggenäs, liksom Rockneby-Läckeby.

Faktaruta Rockneby

Sidan granskad 2015-03-25

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Välkommen till studentstaden Kalmar
  • Aktuellt från oss i Kalmarsundsregionen
  • kalmar.com - Evenemang i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.