Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Flytta hit
  3. Invandrarservice

Invandrarservice

Öppettider
27 juni–5 augusti

Mån–Tors 13:00–15:00
Fre 13:00–14:30

Till dig som är nyinflyttad invandrare i Kalmar, kontakta gärna oss på invandrarservice.

Invandrarservice arbetar med introduktion av nyanlända invandrare, flyktingmottagande samt integrations- och mångfaldsfrågor. Kalmar kommun har ett integrationspolitiskt program samt ett omfattande introduktionsprogram för nyanlända invandrare.

I vårt introduktionsprogram finns bostadsberedskap och försörjning, kurativ, psykologiskt och socialt stöd, svenskundervisning, praktik, introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, praktiskt stöd vid bosättning samt olika kultur- och föreningsaktiviteter. Vi samarbetar nära med KomVux och Arbetsförmedlingen i introduktionen samt i olika projekt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kalmarsunds Gymnasieförbund har vi en lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare.

Varje nyanländ invandrare som är i behov av någon form av introduktion blir individuellt behandlad, det vill säga han/hon får ta del av introduktionsprogrammet i den utsträckning som behövs. Den individuella variationen är viktig eftersom varje nyanländ invandrare har sin egen individuella bakgrund med olika kulturella och sociala miljöer. Många flyktingar behöver också ett omfattande stöd på grund av traumatiska upplevelser vilket inte minst gäller barn och ungdomar.
 
Att ta emot flyktingar är en internationell solidaritetshandling och rätten att söka asyl finns reglerad i internationella konventioner samt i vår egen utlänningslagstiftning. Kalmar kommun har idag en tillsvidare överenskommelse med Länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar per år dels genom Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets försorg, dels genom bosättning på egen hand. Det kommunala flyktingmottagandet infördes 1985 och Kalmar kommun har sedan dess haft ett flyktingmottagande. 

Sidan granskad 2016-05-09

Invandrarservice

Besöksadress: Trädgårdsgatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 09 21
Fax: 0480-45 09 38
Visa på karta

Lars-Ove Angré
Flyktingsamordnare
Tel: 0480-45 09 26
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Öppettider - sommar
27 juni - 5 augusti

Måndag -  Torsdag 13:00-15:00
Fredag 13:00-14:30

Ordinarie öppettider
Måndag 13:00-17:30
Tisdag-Torsdag 10:00-15:30
Fredag 10:00-14:00
Lunchstängt 11:30-13:00

 


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.