Var bygger vi Kalmars nya simhall?

Samhällsbyggnadskontoret har haft i uppdrag att titta på en lämplig placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning. Efter en första utredning valde kommunstyrelsen att Tallhagen och Snurrom skulle undersökas vidare. 

Platsutredningen är nu klar och beslut om placering ska tas i Kommunfullmäktige under hösten.

 

Sidan granskad 2016-09-05

Björn Strimfors

Planchef/Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 53
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.