Ny simhall placeras i Snurrom

Den 26 september beslutade kommunfullmäktige att Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggningen ska placeras i Snurrom.

Samhällsbyggnadskontoret har haft i uppdrag att titta på en lämplig placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning. Efter en första utredning valde kommunstyrelsen att Tallhagen och Snurrom skulle undersökas vidare. En medborgardialog genomfördes där inkomna synpunkter var en del i beslutsunderlaget.

Sidan granskad 2016-10-20

Björn Strimfors

Planchef/Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 53
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.