Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Stadsutveckling
 4. Pågående plan- och byggprojekt
 5. Ny bad- och friskvårdsanläggning

Ny bad- och friskvårdsanläggning

En ny bad- och friskvårdsanläggning ska vara en mötesplats som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Med en ny simhall har vi chansen att skapa förutsättningar som motsvarar framtidens behov utifrån: 

 • Undervisning
 • Motion
 • Föreningsverksamhet
 • Träning och tävling
 • Besöksmål
 • Upplevelser och äventyr
 • Friskvård

Bakgrund

Den gamla simhallen är byggd 1970 och är i omfattande behov av renoveringar. Efter medborgardialoger om den framtida simhallens placering beslutade kommunfullmäktige den 26 september 2016 att den nya simhallen ska ligga i Snurrom. Området kring Snurrom har stor utvecklingspotential med närhet till havet, stora natur- och rekreationsområden och golfbanan. Här finns också möjligheter för en ny stadsdel att växa fram.

Vad händer nu?

Medborgardialoger

Vi har precis sammanställt alla medborgardialoger vi haft under våren. Mer om det kan du läsa under medborgardialoger till vänster i menyn.

Detaljplan

Arbetet med detaljplanen för den nya bad- och friskvårdsanläggningen är igång. En detaljplan innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, hur byggnaderna får utformas samt vad de får användas till. I arbetet med en detaljplan finns flera beslutssteg. Dessa kallas samråd, granskning och antagande. Under samråds- och granskningsskedet har berörda sakägare och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. När detaljplanen har vunnit laga kraft ger den rätt att bygga i enlighet med förslaget.

Sidan granskad 2017-03-03

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Tove Zetterholm

Utredare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Mobil: 070-2656314
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.