Var bygger vi Kalmars nya simhall?

Kalmar ska få en helt ny simhall, på en helt ny plats. Utredningen som gjorts har pekat ut två platser som lika lämpliga: Snurrom och Tallhagen.

Nu vill vi veta mer om var du helst ser den nya simhallen och vad du tycker om de olika platserna. Materialet kommer sedan vara del av underlaget för vidare diskussioner och beslut.

Tack för alla synpunkter!

På vilken plats vår nya simhall byggs är en viktig stadsplaneringsfråga och den berör väldigt många människor, både lokalt och regionalt. Att bygga en stad är ett arbete som ständigt pågår där varje generation bidrar med sina idéer och stilar – tillsammans bygger vi Kalmar!

Alla inkomna synpunkter kring Snurrom och Tallhagen är mycket värdefulla i det fortsatta arbetet med simhallens framtida placering.

Tack för ditt engagemang!

Hur gick det till?

 

Sidan granskad 2016-03-10

Niklas Rehn

Utredare
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 01 27
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.