Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Politik och påverkan
 4. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförande är Johan Persson (S), 1:e vice ordförande är Christina Fosnes (M) och 2:e vice ordförande Bertil Dahl (V).

Övriga ledamöter är

 • Dzenita Abaza (S)
 • Mattias Adolfson (S)
 • Marianne Dahlberg (S)
 • Roger Holmberg (S)
 • Elisabeth Gustavsson (S)
 • Lasse Johansson (S)
 • Ingemar Einarsson (C)
 • Per Dahl (M)
 • Thoralf Alfsson (SD)
 • Carl-Henrik Sölvinger (L)
 • Max Troendlé (MP)
 • Christopher Dywik (KD)

 

Kommunstyrelsen har tre utskott . Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering. Personalutskottet tar tillvara kommunens intressen i löne- och avtalsfrågor.

Sidan granskad 2017-05-12

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.