Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Politik och påverkan
 4. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Ordförande är Johan Persson (S), 1:e vice ordförande är Per-Olof Jonsson (M) och 2:e vice ordförande Bertil Dahl (V).

Övriga ledamöter är

 • Anette Lingmerth (S)
 • Steve Sjögren (S)
 • Roger Holmberg (S)
 • Mona Jeansson (S)
 • Jonas Hellberg (S)
 • Elisabeth Gustavsson (S)
 • Anna Thore (MP)
 • Jonas Lövgren (M)
 • Kajsa Hedin (M)
 • Anders Andersson (C)
 • Inger Hilmansson (FP)
 • Christopher Dywik (KD)

 

Kommunstyrelsen har två utskott och en delegation. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering. Personaldelegationen tar tillvara kommunens intressen i löne- och avtalsfrågor.

Sidan granskad 2014-08-26

 • Vill ni bli familjehem?
 • Vad kan havet göra för dig?

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.