Om Kalmar Hamn

Flygbild över hamnområdet

Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör.

Mot bakgrund av att Sverige är en ö i transportsammanhang är hamnarna i det svenska hamnväsendet en omistlig länk i näringslivets logistikkedja. På det regionala planet utgör Kalmar Hamn på motsvarande sätt en betydelsefull samarbetspartner för näringslivet i dess strävan att finna effektiva, säkra och prisvärda transportalternativ.

Hamnarna i det svenska hamnväsendet har successivt lämnat myndighetsrollen och blivit tjänsteproducenter. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter i Kalmar Hamn är:

  • att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen (ej fritidsbåtar, dessa ansvarar serviceförvaltningen för, tel 45 04 37)
  • krankörning och annan godshantering
  • att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning m.m.)
  • att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår m.m.)
  • att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning

Kalmar Hamn är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Sidan granskad 2016-10-17

Kalmar Hamn AB

Barlastgatan 10
Box 810, 391 28 Kalmar
Tel: (hamnkontoret) 0480-45 14 50
Fax: 0480-45 14 58
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Kalmar hamns webbplats
Visa på karta

Mats Gustafson, VD
Tel: 0480-45 14 55
Mobil: 070-547 24 26

Samordning produktion
Tel: 0480-45 14 61

Inger Nilsson, Ekonomiassistent
Tel: 0480-45 14 52 

Anitha Eklöf, Ekonomiassistent
Tel: 0480-45 14 65


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.