Ljungnäsvillans historia

Från sekelskiftet och fram till 1950 dominerades Kalmars näringsliv av familjen Jeansson. Välkända företag inom Jeanssonkoncernen var Margarinbolaget Svea, Kalmar Ångkvarn och Ångbåts AB Kalmarsund.

1939 lät ryttmästare Jeansson uppföra Ljungnäsvillan. Från början var den tänkt som en sportstuga, men behoven växte och därmed villan. När villan var färdig fanns det plats för ryttmästaren och fru Hertha, barnen Märtha och Lars-Johan, en kokerska, två hembiträden och en barnsköterska. De många gästerna som besökte familjen inkvarterades i Gröna eller Blå rummet. Var dessa upptagna fanns alltid jaktstugan att tillgå. Jaktstugan hade flyttats från Törnerum när Ljungnäsvillan byggdes.

För att få vatten till villan anlitades ett flertal ingenjörer, men någon åder hittade de inte. Först när Nils Ljungqvist och Johan på Snippen kom med varsin slagruta hittade man en åder.

Familjen Jeansson tillbringade många somrar på Ljungnäs. På 50-talet uppfördes en lekstuga åt barnbarnen, men den försvann för några år sedan. Kvar står en mindre stuga som tjänstgjorde som ladugård åt Lars-Johans låtsasdjur.

Sydväst om jaktstugan står ett kors med inskriptionen ÅM. 1968 satte sällskapet ”Ångmaskinen” upp detta kors. Sällskapet ser som sin uppgift att vårda vackra och minnesvärda platser runt Kalmar.

1972 såldes Ljungnäsvillan och egendomen till Kalmar kommun. Sedan 1983 bedriver Kalmar kommun lägerskoleverksamhet vid Ljungnäs.

 

Ljungnäs varv

På 1870-talet slog sig nägra Kiviksbor samman med redare Björkegren i Simrishamn och köpte skog söder om Timmernabben. Vid Ljungnäs varv lät de senare av virket bygga skonaren ”Solamit” på 163 nettoton, ”Elieser” på 154 nettoton, ”Juno” på 129 nettoton och barken ”Sigrid” på 245 nettoton. Flera av skutorna byggdes av en sjökapten Mattson som kommit till Ljungnäs i början av 1870.

Under Johan Daniels ledning utvecklades Björkegrenska rederiet och blev ett av landets största segelskutrederier. Fartygen blev efter hand större och resorna mer vidsträckta. Det första av Björkegrens fartyg som gick över Atlanten var den vid Ljungnäs varv, år 1876 byggda barken ”Sigrid” (döpt efter skeppsredare Björkegrens hustru).

Varvet låg troligtvis där badplatsen nu ligger.

Hämtat från boken Ryssby socken av Carina Haeggblom

 

Sidan granskad 2017-03-28

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.