Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Fritid och Kultur
 4. Natur och friluftsliv
 5. Motionsspår, skidspår och vandringsleder

Motionsspår, skidspår och kommunens vandringsled Kalmarsundsleden

Kalmar kommun har flera motionsspår och en vandringsled som heter Kalmarsundsleden. P4241385

Kalmarsundsleden, en vandring- och cykelled

Kalmarsundsleden är en lättframkomlig vandrings- och cykelled som sträcker sig över tre kommuner (två kommuner för cykelsträckningen). Den går från Björnhultet i norra Mönsterås kommun, passerar genom Kalmar kommun och avslutas i Bröms i södra Torsås kommun. Leden är sammanlagt mer än 200 km lång och går fram på skogsstigar, gamla landsvägar, järnvägsbanvallar, byvägar och kustridarevägar. Sträckan mellan Bottorp till Ekenäs i södra Kalmar kommun kallas också för Möreleden och är 18 km lång.

Cykelsträckningen går genom Kalmar och Torsås kommuner och är till stor del samma som vandringsleden förutom längs sträckor där man inte så lätt tar sig fram per cykel.

Vandringsleden är orangemarkerad genom orangemålade markeringar på träd, stenar och stolpar men på vissa ställen även med orangea träpilar där man gör vägval. Cykelsträckningen är inte skyltad utan finns bara markerad med ett blått streck i karthäftet (se länken här till höger).

Det finns vindskydd och plats att göra upp eld på flera ställen längs leden. Dessa finns utsatta på kartorna liksom de camping- och badplatser som finns längs leden.

Leden är mycket vacker med varierade natur- och kulturmiljöer. Det finns gott om kulturlämningar så som gamla torpgrunder, rösen av olika slag, stenmurar och gamla fiskelägen. Leden passerar även flera mindre samhällen och byar förutom Kalmar stad. Ett flertal badplatser passeras längs vägen. Ljungnäs, Vita Sand och Fulvik är några fina exempel.

Karthäftet kan laddas ned som en PDF här till höger alternativt köpas för 35 kr på Kalmar Turistbyrå på Ölandskajen 9. Det finns även en engelsk översättning att köpa där.

Motionsspår

Serviceförvaltningen har gjort en inventering av alla kommunens motionsspår och tagit fram förslag på förbättringar. Arbetet pågår och omfattar spårens underlag, renovering av stolpar och armaturer, skyltning, kilometermärkning mm.

Driftsinformation

Inga kända driftsstörningar

Belysning

Belysningen tänds vid mörkrets inbrott och lyser till kl. 22.00.

Norrlidsspåret och spåret vid Stensö är även belysta tidigt på morgonen.

Förlösas motionsspår tänds på morgonen kl. 05.00 och fram till gryning.

Det är bara motionsspåret vid Svinö och delar av den långa slingan på Stensö som inte är belysta.

Karta över motionsspåren och Kalmarsundsleden finns under mer information till höger.

Lista motionsspår i Kalmar kommun

 • Påryd, 2,5 km
 • Förlösa 2,5 km
 • Rinkabyholm, 1,7 km
 • Norrliden, 2,0 km
 • Värsnäs, 2,5 km
 • Läckeby, 2,2 km
 • Ljungbyholm, 1,5 km
 • Rockneby, 1,0 km
 • Smedby, 2,0 km
 • Stensö, 2,5 km
 • Stensö, 3,0 km
 • Stensö, 5,5 km, ej belyst hela sträckan
 • Svinö, 3,1 km, ej belyst
 • Trekanten, 2,5 km
 • Hagby / Vassmolösa, 2,0 

Skidspår

I första hand gör vi skidspår på Värsnäs motionsspår. När det finns tillräckligt med snö tar vi sedan övriga motionsspår. Här nedan hittar du aktuell information om kommunens skidspår

Inga skidspår öppna.

Sidan granskad 2014-06-18

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Södra Långgatan 39
Post: Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 04 60
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.