Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Fritid och kultur
 4. Natur och friluftsliv
 5. Motionsspår, skidspår och vandringsleder

Motionsspår, skidspår och kommunens vandringsled Kalmarsundsleden

Kalmar kommun har flera motionsspår och en 20 mil lång vandringsled som heter Kalmarsundsleden.

 P4241385

Motionsspår

Serviceförvaltningen har gjort en inventering av alla kommunens motionsspår och tagit fram förslag på förbättringar. Arbetet pågår och omfattar spårens underlag, renovering av stolpar och armaturer, skyltning, kilometermärkning mm. Belysningen tänds vid mörkrets inbrott och lyser till kl. 22.00. En del är dock även belysta under de mörka morgontimmarna. 

Rinkabyholms motionsspår kommer delvis stängas av på grund av bygget av nya E22.
Från den 11 november och ca en vecka framåt kommer elljuset att vara helt avstängt.
Därefter kommer endast den del av slingan som ligger söder om riksväg 25 vara tänd under resten av byggtiden. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid slingan. 

Lista motionsspår i Kalmar kommun

 • Påryd, 2,5 km
 • Förlösa 2,5 km (Är även belyst kl. 05.00 fram till gryning)
 • Rinkabyholm, 1,7 km
 • Norrliden, 2,0 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Värsnäs, 2,5 km
 • Läckeby, 2,2 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Ljungbyholm, 1,5 km
 • Rockneby, 1,0 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Smedby, 2,0 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Stensö, 2,5 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Stensö, 3,0 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Stensö, 5,5 km (Är ej belyst hela sträckan)
 • Svinö, 3,1 km (Är ej belyst)
 • Trekanten, 2,5 km (Är även belyst tidigt på morgonen)
 • Hagby / Vassmolösa, 2,0

Skidspår

I första hand gör vi skidspår på Värsnäs motionsspår. När det finns tillräckligt med snö tar vi sedan övriga motionsspår. Här nedan hittar du aktuell information om kommunens skidspår

Inga skidspår öppna.

Kalmarsundsleden, en vandrings- och cykelled

Kalmarsundsleden är en lättframkomlig vandrings- och cykelled som sträcker sig över tre kommuner (två kommuner för cykelsträckningen). Den går från Björnhultet i norra Mönsterås kommun, passerar genom Kalmar kommun och avslutas i Bröms i södra Torsås kommun. Leden är sammanlagt mer än 200 km lång och går fram på  gamla landsvägar, järnvägsbanvallar, byvägar och kustridarevägar.

Cykelvarianten av leden är samma som vandringsleden förutom längs sträckor där man inte så lätt tar sig fram per cykel. På cykelleden är det oftast asfalt, men en del grussträckor förekommer också.

Vandringsleden är orangemarkerad genom orangemålade markeringar på träd, stenar och stolpar, men på vissa ställen även med orangefärgade träpilar där man gör vägval. Cykelsträckningen är inte skyltad, utan finns bara markerad med ett blått streck i karthäftet.

Det finns vindskydd och plats att göra upp eld på flera ställen längs leden. Dessa finns utsatta på kartorna liksom de camping- och badplatser som finns längs leden.

Leden är mycket vacker med varierade natur- och kulturmiljöer. Det finns gott om kulturlämningar, så som gamla torpgrunder, rösen av olika slag, stenmurar och gamla fiskelägen. Leden passerar även flera mindre samhällen och byar förutom Kalmar stad. Ett flertal badplatser passeras längs vägen. Ljungnäs, Vita Sand och Fulvik är några fina exempel.

Karthäftet kan köpas på Kalmar Turistbyrå på Ölandskajen 9, Akademibokhandeln eller Dillbergs bokhandel.

 

Sidan granskad 2016-12-28

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Södra Långgatan 39
Post: Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 04 60
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.