Samlat universitet i Kalmar

Ölandshamnen med byggytan

Vi är Sveriges nyaste och modernaste universitetsstad. Tillsammans med Linnéuniversitetet planerar vi för möjligheterna till ett stadsintegrerat universitet. En ny detaljplan för Ölandshamnen har antagits av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut var att parallellt undersöka såväl Fredriksskans som Ölandshamnen som alternativa platser för universitetsetableringen. Detta resulterade i en ny detaljplan som möjliggör att Linnéuniversitetet samlar sina verksamheter i ett stadsintegrerat universitet i Ölandshamnen. Detaljplanearbetet på Fredriksskans fortsätter med tonvikt på idrott och bostäder.

Detaljplanen för Ölandshamnen antagen av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 27 januari med röstsiffrorna 43–15 (tre ledamöter var frånvarande) att anta förslaget till en ny detaljplan för Ölandshamnen.

Bilden högst upp visar vilket område i Ölandshamnen som detaljplanen gäller för.

Sidan granskad 2014-08-18

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Eva-Lena Larsdotter

Projektledare
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 62
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.