Samlat Linnéuniversitet i Kalmar

Arbetet med ett stadsintegrerat universitet började redan 2008 och sedan dess har mycket hänt. En kort sammanfattning av några viktiga händelser hittar du här. För dig som vill fördjupa dig i frågan finns protokoll från styrgruppen och utredningar under "Mer information".

2009
Analys gjordes av förutsättningar för placering på:
• Elevatorkajen
• Fredriksskans
• Kalmar Nyckel
• Ölandskajen

Kommunfullmäktige beslutade att undersöka både Fredriksskansområdet och Ölandshamnen som alternativa platser för universitetsetableringen. Resultatet av den parallella undersökningen ledde till en ny detaljplan för Ölandshamnen som gör det möjligt för Linnéuniversitetet att samla sina verksamheter i ett stadsnära läge.

Detaljplanearbetet på Fredriksskans fortsatte med tonvikt på idrott, rekreation och bostäder.

2013
Juni–juli – samrådstid för detaljplan Ölandshamnen.

Oktober – granskningstid för detaljplanen.

17 december – godkännande i samhällsbyggnadsnämnden av detaljplanen.

2014
januari/februari – godkännande i kommunstyrelsen av detaljplanen och antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige.

19 februari – projekteringsbeslut i universitetsstyrelsen.

2015
Maj – kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna markanvisningsavtalet mellan kommunen och Linnéuniversitetet. Avtalet får överlåtas till den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen. I samband med detta fattar kommunfullmäktige även beslut om en ändring av det tidigare godkända exploateringsavtalet mellan kommunen och AEVS Eldaren AB, som är den nuvarande hyresvärden för Sjöfartshögskolan.

23 oktober – universitetsstyrelsen fattar beslut om att bygga. Skanska blir totalentreprenör och hyresvärd för östra delen av Universitetskajen blir Smebab Titan AB/Skanska. På västra delen är hyresvärden sedan tidigare Sveafastigheter.

November – Rivning av hamnmagasinet och sanering av marken påbörjas. Ett nytt magasin byggs på annan plats i hamnområdet.

18 november – samhällsbyggnadsnämnden godkänner bygglovsansökan för etapp 1.

 

Sidan granskad 2016-06-21

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.