Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Barn och utbildning
 4. Grundskola
 5. Grundskolor i Kalmar

Grundskolor i Kalmar

 • Barkestorpskolan

  Barkestorpsskolan

  Läge: Odlingsvägen, Smedby
  Info: Varje elev på Barkestorpsskolan tar ansvar för sig själv och andra och känner lust att lära. (Skola 6-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 20 00
  Skicka e-post

 • Djurängsskolan

  Djurängsskolan

  Läge: Kungsgårdsvägen 51, Kalmar
  Info: Djurängsskolan är en hälsofrämjande skola vilket innebär att all verksamhet ska ha sin utgångspunkt utifrån barns/elevers hälsa och välbefinnande. (Förskola, förskoleklass, skola 1-5 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 37
  Skicka e-post

 • Skolvägens huvudbyggnad

  Dörbyskolan

  Läge: Tiltvägen 6, Smedby
  Info: Miljö och friluftsliv (Förskoleklass, skola 1-5 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 20 60
  Skicka e-post

 • Esplanadskolan

  Esplanadskolan

  Läge: Esplanaden 20, Kalmar
  Info: Årskurs 1 - 9

 • Falkenbergsskolan

  Falkenbergsskolan

  Läge: Falkenbergsvägen 12, Kalmar
  Info: Förskola, förskoleklass, skola 1-9, resurskola 1-6, sjukhusskola och fritidshem: Med lång tradition av hög måluppfyllelse vill vi presentera oss som en kunskapsskola med fokus på kunskap, livsstil och hälsa.

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 33 00, 0480-45 33 01
  Skicka e-post

 • Funkaboskolan

  Funkaboskolan

  Läge: Jägarevägen 1, Kalmar

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 00
  Skicka e-post

 • Hagbyskolan

  Hagbyskolan

  Läge: Kyrkallén 16, Hagby
  Info: Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder. (Förskola, förskoleklass, skola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 61
  Skicka e-post

 • Halltorpsskolan

  Halltorpsskolan

  Läge: Flyths väg 12 7384, Halltorp
  Info: HALLTORP NATURligtVIS (Förskola, förskoleklass, skola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 40
  Skicka e-post

 • Waldorfskolan

  Kalmar Waldorfskola

  Läge: Ståthållaregatan 50A, Kalmar
  Info: Fristående skola

  Kontakt:

  Tel: 0480-47 96 50
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Kalmarsundsskolan

  Kalmarsundsskolan

  Läge: Norrlidstorget 1, Kalmar
  Info: Kalmarsundsskolans ledord är kunskap, omtanke och mångfald. (Förskoleklass och skola 1-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 31 00
  Skicka e-post

 • Karl-Oskarskolan Oxhagen

  Läge: Daléngatan 16, Kalmar
  Info: Fristående skola: F-9, förberedelseklass, fritidshem och grundsärskola

  Kontakt:

  Tel: 0480-41 10 41, 0760-46 25 00
  Besök hemsida

 • Lindsdalsskolan

  Lindsdalskolorna

  Läge: Slätmossevägen 2, Lindsdal
  Info: KVALITET-KUNSKAP-TRYGGHET-SAMARBETE (Skola 6-9 och resurskola 7-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 23 30
  Skicka e-post

 • Lindöskolan

  Lindöskolan

  Läge: Lindövägen 3, Kalmar
  Info: De stora möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans (Förskola, förskoleklass, skola 1-5 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 70
  Skicka e-post

 • Ljungbyholmsskolan

  Ljungbyholmsskolan

  Läge: Backsippevägen 2, Ljungbyholm
  Info: Skola i rörelse (Förskola, familjedaghem, förskoleklass, skola 1-6, fritidshem och familjecentrum)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 90
  Skicka e-post

 • Montessoriskolan Regnbågen

  Läge: Djurängsvägen 33, Kalmar
  Info: Fristående skola: F - 6

  Kontakt:

  Tel: 0480-43 22 15
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Pårydsskolans entré

  Pårydsskolan

  Läge: Järnvägen 5, Påryd
  Info: Miljö och hälsa (Familjedaghem, förskola, förskoleklass, skola 1-6 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 23 09
  Skicka e-post

 • Rinkabyholmsskolans entré

  Rinkabyholmsskolan

  Läge: Rinkabyholmsvägen 68, Rinkabyholm
  Info: Förskoleklass, skola 1-6 och fritidshem

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 40
  Skicka e-post

 • Rocknebyskolans entré

  Rocknebyskolan

  Läge: Enliden 8, Rockneby
  Info: Det ska vara roligt att lära och viktigt att kunna. (Familjedaghem, förskola, förskoleklass, skola 1-6 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 24 60
  Skicka e-post

 • Solhagaskolans logotyp

  Solhagaskolan

  Läge: Norra vägen 18
  Info: Fristående skola år 5-9, inriktning elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar typ Asperger, högfungerande autism.

  Kontakt:

  Tel: 010-707 56 75
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Södermöreskolan

  Södermöreskolan

  Läge: Backsippvägen 2, Ljungbyholm
  Info: Den schysta skolan (Skola 7-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 00
  Skicka e-post

 • Södra skolan

  Läge: Esplanaden 2, Kalmar
  Info: Fristående skola: årskurs 6-9

  Kontakt:

  Tel: 0480-42 09 00
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Trekantenskolan

  Trekantenskolan

  Läge: Magister Haralds väg 2, Trekanten
  Info: Förskola, förskoleklass, skola 1-6 och fritidshem

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 21
  Skicka e-post

 • Tvärskogsskolan

  Tvärskogsskolan

  Läge: Nabovägen 3, Tvärskog
  Info: Miljö- och hälsoprofil (Familjedaghem, förskola, förskoleklass, skola 1-3 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 91
  Skicka e-post

 • Vasaskolans skolgård

  Vasa skolområde

  Läge: Germundsgatan 7-9, Kalmar
  Info: Trygghet och Hälsa ger Kunskap (Förskoleklass, skola 1-9, särskola, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 33 30, 0480-45 33 66
  Skicka e-post

 • Västra skolans logotyp

  Västra skolan

  Läge: Malmbrogatan 9, Kalmar
  Info: Trygghet och kunskap är vägen till målet! Fokusområden: Ma/No och EQ

 • Åbyskolans skolgård

  Åbyskolan

  Läge: Läckebyvägen 10, Läckeby
  Info: Barnen fostras till ansvarstagande för eget arbete och lär sig känna stolthet och respekt för sina arbetsinsatser. (Förskola, förskoleklass, skola 1-6 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 24 80
  Skicka e-post

Sidan granskad 2014-06-09

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kontaktcenter öppet
måndag-torsdag 07:30-17:00,
fredag 07:30-16:00
För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar.

I de flesta fall räcker det med ETT samtal till Kalmar kommun för att få svar på enkla frågor och ärenden.

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.