Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Barn och utbildning
 4. Grundskola
 5. Grundskolor i Kalmar

Grundskolor i Kalmar

 • Barkestorpskolan

  Barkestorpsskolan

  Läge: Odlingsvägen, Smedby
  Info: Varje elev på Barkestorpsskolan tar ansvar för sig själv och andra och känner lust att lära. (Grundskola 6-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 20 00
  Skicka e-post

 • Djurängsskolan

  Läge: Tullslätten 2b, Kalmar
  Info: Djurängsskolan är skolenhet med ett litet format. Vi erbjuder en lugn skolmiljö där "alla känner alla". Vår vision är "En trygg miljö för lärande".

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 37
  Skicka e-post

 • Skolvägens huvudbyggnad

  Dörbyskolan

  Läge: Tiltvägen 6, Smedby
  Info: Miljö och friluftsliv (Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 20 60
  Skicka e-post

 • Esplanadskolan

  Esplanadskolan

  Läge: Esplanaden 20, Kalmar
  Info: (Central skolresurs)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 30 95
  Skicka e-post

 • Falkenbergsskolan

  Falkenbergsskolan

  Läge: Falkenbergsvägen 12, Kalmar
  Info: Med lång tradition av hög måluppfyllelse vill vi presentera oss som en kunskapsskola med fokus på kunskap, livsstil och hälsa. (Förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 33 00, 0480-45 33 02

 • Funkaboskolan

  Funkaboskolan

  Läge: Jägarevägen 1, Kalmar
  Info: (Förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 00
  Skicka e-post

 • Hagbyskolan

  Hagbyskolan

  Läge: Kyrkallén 16, Hagby
  Info: Arbetet bygger på en gemensam pedagogisk grundsyn, där den "röda tråden" följer barnet/eleven från ett till tolv års ålder. (Förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 61
  Skicka e-post

 • Halltorpsskolan

  Halltorpsskolan

  Läge: Flyths väg 12 7384, Halltorp
  Info: HALLTORP NATURligtVIS (Förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 40
  Skicka e-post

 • Waldorfskolan

  Kalmar Waldorfskola

  Läge: Ståthållaregatan 50A, Kalmar
  Info: (Fristående grundskola)

  Kontakt:

  Tel: 0480-47 96 50
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Kalmarsundsskolan

  Kalmarsundsskolan

  Läge: Norrlidstorget 1, Kalmar
  Info: Kalmarsundsskolans ledord är kunskap, omtanke och mångfald. (Förskoleklass, grundskola 1-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 31 00
  Skicka e-post

 • Lindsdalsskolan

  Lindsdalskolorna

  Läge: Slätmossevägen 2, Lindsdal
  Info: KVALITET-KUNSKAP-TRYGGHET-SAMARBETE (Förskoleklass, grundskola 1-9 och frtidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 23 30
  Skicka e-post

 • Lindöskolan

  Lindöskolan

  Läge: Lindövägen 3, Kalmar
  Info: De stora möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans (Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 32 70
  Skicka e-post

 • Röda skolan på Ljungbyholmsskolan

  Ljungbyholmsskolan

  Läge: Backsippevägen 2, Ljungbyholm
  Info: Skola i rörelse (Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 90
  Skicka e-post

 • Montessoriskolan Regnbågen

  Läge: Djurängsvägen 33, Kalmar
  Info: (Fristående förskoleklass, grundskola1-6)

  Kontakt:

  Tel: 0480-43 22 15
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Pårydsskolans entré

  Pårydsskolan

  Läge: Järnvägen 5, Påryd
  Info: Miljö och hälsa (Familjedaghem, förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 23 09
  Skicka e-post

 • Rinkabyholmsskolan

  Rinkabyholmsskolan

  Läge: Rinkabyholmsvägen 68, Rinkabyholm
  Info: (Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 40
  Skicka e-post

 • Rocknebyskolans entré

  Rocknebyskolan

  Läge: Enliden 8, Rockneby
  Info: Det ska vara roligt att lära och viktigt att kunna. (Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 24 60
  Skicka e-post

 • Solhagagruppens logotyp

  Solhagaskolan

  Läge: Norra vägen 18
  Info: Inriktning elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar typ Asperger, högfungerande autism. (Fristående grundskola 5-9)

  Kontakt:

  Tel: 010-707 56 75
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Södermöreskolan

  Södermöreskolan

  Läge: Backsippvägen 2, Ljungbyholm
  Info: Den schysta skolan (Grundskola 7-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 00
  Skicka e-post

 • Horisontell linje

  Södra skolan

  Läge: Esplanaden 2, Kalmar
  Info: (Fristående grundskola 6-9)

  Kontakt:

  Tel: 0480-42 09 00
  Skicka e-post
  Besök hemsida

 • Thoren Framtid

  Läge: Daléngatan 16, Kalmar
  Info: (Fristående förskoleklass, grundskola 1-9, förberedelseklass, fritidshem, grundsärskola)

  Kontakt:

  Tel: 0480-41 10 41, 0760-46 25 00
  Besök hemsida

 • Trekantenskolan

  Trekantenskolan

  Läge: Magister Haralds väg 2, Trekanten
  Info: (Förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 21 21
  Skicka e-post

 • Tvärskogsskolan

  Tvärskogsskolan

  Läge: Nabovägen 3, Tvärskog
  Info: Miljö- och hälsoprofil (Familjedaghem, förskola, förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 22 91
  Skicka e-post

 • Vasaskolans skolgård

  Vasaskolan

  Läge: Germundsgatan 7-9, Kalmar
  Info: Trygghet och Hälsa ger Kunskap (Förskoleklass, grundskola 1-9, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 33 30, 0480-45 33 66
  Skicka e-post

 • Västra skolans logotyp

  Västra skolan

  Läge: Malmbrogatan 9, Kalmar
  Info: (Fristående grundskola 6-9) Trygghet och kunskap är vägen till målet! Fokusområden: Ma/No och EQ

 • Åbyskolans skolgård

  Åbyskolan

  Läge: Läckebyvägen 10, Läckeby
  Info: Barnen fostras till ansvarstagande för eget arbete och lär sig känna stolthet och respekt för sina arbetsinsatser. (Förskola, förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem)

  Kontakt:

  Tel: 0480-45 24 80
  Skicka e-post

Sidan granskad 2016-07-17

 • Välja skola

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.