Vatten

Välkommen till Kalmar Vatten AB på nätet! 

 

Hand som håller ett vattenglas och häller upp vattenKalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag inom Kalmar kommunkoncern som har uppdraget att producera och distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund. Bolaget sköter också dagvattenhanteringen.

 

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om kommunalt vatten, avlopp och dagvatten. För enskilt vatten finns en sida till vänster. Fler kontaktuppgifter hittar du genom länken i högermarginalen. VA-taxa för 2013 gäller även för 2014 och finns på sidan Taxor och ABVA under Kundservicefliken.

 _________________________________________________________________

Kalmarsundsverket - Nytt på Tegelviken

Ny vattenreningsdel planeras till avloppsreningsverket i Tegelviken. Du kan läsa mer om detta under fliken Avlopp och "Ny vattenreningsdel vid Tegelviken".    

Kalmar Vatten -en vinnare

  Emblem drömarbetsplatsen 2012

Kalmar arbetsgivarrings pris "Drömarbetsplatsen 2012" gick till Kalmar Vatten AB.

Motivering

Årets vinnare är en inspiratör av stora mått, de har tagit omsorg och tillit till sina medarbetare längre än något annat vi sett. Med ett ledarskap av stort mod och en stark tilltro till sina värderingar skapar de en långsiktig lönsamhet för både företaget och människan”

Vi är alla mycket glada för priset och tror att även våra kunder drar nytta av arbetsglädjen som ger god hälsa, konstruktivt arbetssätt och därmed effektivitet.

Sidan granskad 2014-04-15

Kalmar Vatten AB

Box 817, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 12 10
Fax: 0480-45 11 50
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Besöksadress Trädgårdsgatan 10
Öppettider:
måndag-torsdag 08:00-16:00
fredag 08:00-15:30
lunch 11:30-12:30
VA-jour efter kontorstid via
SOS alarm
Tel: 0470-467 01


  • Se arkitektförslagen om Södra Staden
  • E-tjänst - söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.