Motionsspåret i Förlösa stängs ner

Kalmar kommun arrenderar inte längre marken kring motionsspåret i Förlösa och därför kommer elljusslingan att tas bort.
Arbetet med borttagningen påbörjas den 23 mars 2020

Publicerad: 16 mars 2020