Snättebro - färdigställande av bostadsområdet

Påbörjas under vecka 35 och pågår under hösten 2019.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019
Publicerad: 26 augusti 2019