Trafikstörning på Tallhagsvägen

Vi bygger om på Tallhagsvägen.

Tallhagsvägen, karta över ombyggnad.

Etapp 1 (Rödmarkerad),. Etapp 2 (Blåstreckad).

Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Publicerad: 2 oktober 2019