Karlssons äng – förläggning av vatten- och avloppsledningar

VA-arbeten Karlssons äng

Under hösten pågår arbeten med vatten och avloppsledningar på Karlssons äng.

Publicerad: 3 oktober 2019