Sanering av mark vid Linnéstaden

Karta över arbetsområde i Linnéstaden.

Den röda markeringen i kartan visar arbetsområdet.

Under kommande år byggs den så kallade Linnéstaden ut med nya bostäder. I samband med detta gör Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB arbeten i området.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020
Publicerad: 23 oktober 2019