Trafikstörning på Kaggensgatan och Strömgatan

Karta över trafikomledning Kaggensgatan

Bilden visar trafikomledningen som görs med start 13 november 2019.

I kvarteret Tenngjutaren ska ett hotell byggas till. Arbetet innebär trafikpåverkan i området.

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Publicerad: 28 oktober 2019