Beläggningsarbete Franska vägen

Karta över beläggningsarbete på Lindsdalsvägen.

Under vecka 19-21 kommer fräs- och asfalteringsarbete att utföras på Franska vägen.

Vecka 19: fräsning av asfalt.
Vecka 21: asfalteringen.

Störningar och väntetider kommer att uppstå. Om möjligt, välj annan väg.
Justerings- och beläggningsarbeten kommer att utföras dag-, kvälls- och nattid.
Respektera skyltning och trafikvakter. Var rädd om de som jobbar i trafiken.

Senast uppdaterad: 22 april 2020
Publicerad: 4 maj 2020