Arbete med att färdigställa delar av Jakobsberg, etapp 1 i Smedby.

Plankarta över Jakobsberg i Smedby.

Detta gör vi

  • Kommunen färdigställer Vretvägen med asfaltsbreddning, nedsänkta kantstenar och ett sista lager asfalt.
  • Gång- och cykelväg byggs längst med Stenmursvägen.
  • Åkerholmsvägen och Jakobsbergsvägen kommer att breddas med asfalt.
  • Åkerholmsvägen och Jakobsbergsvägen kommer efter villabebyggelsen är klara att få samma utseende som Vretvägen.

Tidplan

Arbetena startar i vecka 24 och förväntas vara klara till hösten 2020.

Kontakt

Alexander Allansson, byggledare Kalmar kommun, 0480-45 00 00
Isak Ljung, projektledare Kalmar kommun, 0480-45 03 97

Senast uppdaterad: 2 september 2020
Publicerad: 8 juni 2020