Renovering av Stadsparkens barrparti

Barrväxter i Stadsparken.

Just nu pågår renoveringsarbete av Stadsparkens barrparti

Arbetet inleds med gallring och nedtagning av skadade och förvuxna träd och buskar. Syftet med gallringen är att skapa utrymme för nyplantering och att framhäva utvalda arter. Genom att ta ner några äldre träd och ersätta dem med nya säkerställs barrpartiets livskraft och möjlighet att utvecklas under lång tid framöver.

Ny rabatt

På den plats där vi tidigare år tagit ner barrväxter kommer en ny artrik rabatt att anläggas. Den kommer innehålla olika barrväxter, prydnadsträd, rhododendron, blommande buskar, perenner och lökväxter.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Publicerad: 9 oktober 2020