Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vi rustar upp Stensö

Naturminnesmärkt ek på Stensö.

Kalmar kommun genomför flera satsningar i området med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Genomförda satsningar:

  • Ny sträckning av motionsspåret så att sträckningen hamnar utanför campingområdet.

Pågående och kommande satsningar:

  • En separat gång- och cykelväg byggs till campingen. Denna blir klar våren 2021.
  • Skyltningen ses över allteftersom.
  • En säsongsöppen toalett ska byggas vid badplatsen. Målet är att den ska vara på plats innan badsäsongen 2021.
  • En parkeringsplats ska anläggas under 2021 vid Stensövägens slut innan bron ut till Stensö.

Du kan läsa mer om projektet här.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 26 januari 2021