Gång- och cykelbron över Södra vägen avstängd

Under vecka 44–48 är gång- och cykelbron över Södra vägen avstängd för all trafik på grund av underhållsarbeten.

Vad ska göras

För att se till att bron kan användas i många år framåt gör vi ett underhållsarbete. Vi ger bron en bättre dränering, lägger ny asfalt och justerar brons räcken.

Vi kommer att göra beläggningsarbeten på brons båda landfästen för att skapa en mjuk övergång mellan bro och mark.

Avstängning

Bron kommer att vara helt avstängd under hela underhållsarbetet. Arbetet startar vecka 44 och ska färdigställas under vecka 48. Delar av arbetet är väderberoende och detta kan komma att försena arbetet.

Alternativ gång- och cykelväg

På kartan kan du se alternativa gång- och cykelvägar under arbetet.

Karta som visar alternativa gång- och cykelvägar när bron över Södra vägen är avstängd.
Publicerad: 7 oktober 2021